مرکز فناوری اصناف

مرکز فناوری اصناف

طراحی و برنامه نویسی سیستم های اتوماسیون اداری ، رزرواسیون هتل ، تولید اپلکیشن های تحت اندروید ، طراحی سایت و پورتالهای سازمانی ، مدیریت شبکه

سامانه اصناف

دانلود آخرین نسخه تحت ویندوز دانلود نسخه اندروید نسخه وب (بزودی)

پروانه کسب

درگاه ملی مجوزهای کشور بخش مدیریت اطلاعات اصناف استعدام شناسه صنفی پیگیری درخواست

اتوماسیون(مکاتبات)

دسترسی از طریق وب دسترسی از طریق شبکه داخلی

سامانه پیام کوتاه

نسخه پایدار جدید نسخه قدیمی

امکانات سامانه اصناف

ثبت اطلاعات اعضاء

جستجوی هوشمند

ویرایش اطلاعات

مدیریت حق عضویت

خروجی اکسل

صدور استعلام شهرداری

صدور استعلام دارایی

صدور استعلام سوءپیشینه

صدور استعلام تست مرفین

صدور استعلام فنی و حرفه ای

مدیریت امور مالی

استخراج انواع گزارشهای آماری

چاپ فیشهای بانکی

چاپ فرم های انتخاباتی

چاپ لیست اعضاء

ثبت نامه های وارده

ثبت نامه های صادره

جستجوی هوشمند نامه ها

ثبت مدارک

و غیره ...

نمونه سایت های طراحی شده

Sample Sample Sample Sample